Технология "F-Button"

Технология "F-Button"

Технологията "fButton" е разработена от английската компания "RF Enabled ID Limited UK" през 2005 година. Технологията е предназначена за високоскоростно двупосочно безжично предаване на информация използвайки обикновен 125kHz RFID четец. По същество технологията позволява, да се осъществява високоскоростен безжичен обмен на данни през RFID четец със скорост значително превишаваща стандартните скорости на предаване на честота 125kHz. "fButton" е предназначена за използване в без-мрежови системи за контрол и управление на достъпа за събирането на данни. Основни достойнства на дадената технология са: повишената скорост на обмен на данни с транспондера в сравнение със съществуващите стандарти на честота 125kHz, надеждността на предаването на данните, защитеността на информацията.

Използването на дадената технология в изделията от сериите "CP-Z-2" и "MATRIX" позволи на нашата организация да осигури безжично сваляне и запис на информация в без-мрежови Системи за Контрол и Управление на Достъпа през четец. Четците направени по лиценз на компанията "RF Enabled ID Limited UK" са способни да осъществяват обмен с контролера по протокол съвместим с iButton на фирмата Dallas и да импортират за контролера обмена от DS1996FA, получените/предадени данни четеца „прехвърля“ по технологията "fButton" в/от продукта - радио ключ "RF-96". По такъв начин даденият безконтактен ключ позволява да се пренася информация от не-мрежови контролер към персонален компютър и обратното, при това обмена на данните се извършва по безжичен начин.

Скоростта на обмена на данни при съвместното използване на RFID ключодържател, адаптер "RF-96" и четец "CP-Z-2L" включвайки и служебната информация е 8.3 Kbit/s.

Използвайки нашата продукция с технологията "fButton" Вие можете да извършвате изтегляне на базата данни на ключовете от нашия контролер Z5-R и домофони, поддържащи DS1996. При това Вие не се нуждаете от какъвто и да е физически достъп към какъвто и да е контакт на домофона, което безусловно повишава вандало-устойчивостта на даденото решение и понижава стойността на неговото обслужване.

Copyright © 2018