„Облачни“ услуги за контрол на достъпа и работното време

„Облачни“ услуги за контрол на достъпа и работното време
ТЕНДЕНЦИЯ, ПРЕВЪРНАЛА СЕ В РЕАЛНОСТ 
През последните няколко години се появиха множество статии и мнения за приложението на облачните услуги в системите за контрол и управление на достъпа (СКУД). Специалистите се разделят на два лагера по този въпрос: първите – новатори...


Copyright © 2018