Облачната услуга за контрол на достъпа и работното време www.GuardSaas.com е вече изцяло на Български език.

Облачната услуга за контрол на достъпа и работното време www.GuardSaas.com е вече изцяло на Български език.
Вече е налична версия на "Облачната" услуга за контрол на достъпа и работното време www.GuardSaas.com, която е изцяло на български език. Можете по-подробно да се запознаете с нея на следния адрес: www.guardsaas.com/bg


Copyright © 2018