АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ
Телефони: +359 2 4373142
                     +359 52 940336

Драйвери и фърмуер

 Drivers Remarks Download Version Size Date 
Driver Драйвери за конвертор USB/RS422(RS485). За всички операционни системи Windows x32 и x64. Освен за Win2000 и WinMe. За Windows 8 и 8.1 е необходимо да се деактивира (временно) блокирането на зареждането на неоторизираните драйвери. Описание, как да се направи това, ще намерите вътре в архива. 2.12.00 3.26 MB 04.11.2014  
Driver Драйвери за конвертор Z397 Guard. Всички операционни системи Windows x32 и x64. Освен Win2000 и WinMe. За Windows 8 и 8.1 е необходимо да се деактивира (временно) блокирането на зареждането на неподписани драйвери. Описание, как да се направи това, ще намерите вътре в архива. 2.12.00 3.26 MB 04.11.2014  
Driver Драйвери за Z-2 USB, Z-2USB MF, Адаптер Z-2 EHR и АдаптерRF-1996. За всички операционни системи Windows x32 и x64. Освен за Win2000 и WinMe. За Windows 8 и 8.1 е необходимо да се деактивира (временно) блокирането на зареждането на неоторизираните драйвери. Описание, как да се направи това, ще намерите вътре в архива. 2.12.00 3.26 MB 04.11.2014  
Driver Драйвери за други операционни системи търсете по тази връзка за device FT232R. Как да се възстанови изходният PID, за да работи този драйвер e описано тук. 2.08.30 2.05 MB 27.02.2014  
Driver Премахване на неправилно на неправилно написани драйвери. Прилага се, ако при инсталацията системата прави запитване за несъществуващи файлове или са налице други признаци за неадекватно функциониране на драйверите. Деинсталират се всички устройства и драйвери FTDI. Преди стартирането на remove.bat с права на администратор е желателно да откачите всички USB устройства (освен мишка и клавиатура). 2.08.28 87.96 KB 27.02.2014  
Driver Z-2 Base. Драйвер, фърмуер, ПП Format, ПП Prg_RDAll. 15.16 667.79 KB 27.05.2014  
Driver Драйвери за четец Z-2 USB и USB/RS422(RS485) (package за FreeBSD v6.3). - 4.25 KB 27.02.2014  
Driver Драйвери за четец Z-2 USB и USB/RS422(RS485) (package за FreeBSD v5.5).
- 4.21 KB 28.02.2014  
Driver COM2IP - бета версия. Програмата е предназначена за създаване в операционна система Windows на виртуални COM портове и пренасочване на данните от тези портове през TCP/IP мрежата към конвертори Z397 IP.
Това позволява да се използват конвертори Z397 IP с програмен продукт, работещ със стандартни COM портове.

0.2b 3.51 MB 28.02.2014  
Driver Драйвери за конвертор Z397 IP Ethernet/RS422(RS485) виртуален COM порт. 2.5.10 1.18 MB 28.02.2014  
Driver Драйвери за конвертор Z397 WEB Ethernet/RS422(RS485) виртуален COM порт. 2.5.10 4.64 MB 28.02.2014  
 Firmware Update Remarks Download Version Size Date 
Firmware MATRIX-III RD-ALL  Фабричен фърмуер. 1801 144.50 KB 28.02.2014  
Firmware Фърмуер за MATRIX-III RD-ALL сменя логиката на работа на продукта по RS485 и позволява да се реализира запитване към няколко четци по една линия RS485. 1.1 144.86 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за MATRIX-III RD-ALL не извеждащ при включване на захранването информация за продукта на порт RS232/485. 1.1 144.64 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за MATRIX-III RD-ALL извеждащ номера на картата в шестнадесетичен формат (HEX). 10 144.24 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за MATRIX-III RD-ALL извеждащ номера на картата на порт RS232/485, в формат идентичен на контролерите Bolid, прилагащи кода на картата по Wiegand 26 10 144.21 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за MATRIX-III RD-ALL извеждащ номера на картата в шестнадесетичен формат (HEX) със символи за край на ред и връщане на каретката (carriage return character). За работа с 1С чрез драйверите на търговско оборудване Атолл 10 144.24 KB 04.03.2014  
Firmware MATRIX-III RD-ALL фърмуер извеждащ номера на картата в стандарт Wiegand-42 - 140.91 KB 04.03.2014  
Firmware Адаптер Z-2 EHR. Различните бутони на радио ключа дават еднакви кодове. съвместимост с версия 004 на четец MATRIX V. 2.0 137.57 KB 04.03.2014  
Firmware Четец  MATRIX V. Фабрична версия на фърмуера. 004 140.16 KB 04.03.2014  
Firmware Адаптер Z-2 EHR. Различните бутони на радио ключа дават различни кодове. съвместимост с версия 014 на четец MATRIX V. 014 137.69 KB 04.03.2014  
Firmware Четец MATRIX V. Изменение на генерирането на код от радио ключовете при предаване по протокол Weigand – всеки бутон изменя када. Главната тетрада на третия байт съдържа комбинация от натиснатите бутони. Предаване на кода по iButton аналогично на фабричната версия. 2.01 140.16 KB 04.03.2014  
Firmware Z-2 USB  RFID четец. Фабрична версия. - 137.68 KB 04.03.2014  
Firmware Z-2 USB  RFID четец. Firmware. Обновяване на версията. 110 136.93 KB 04.03.2014  
Firmware Z-2 USB RFID четец. Firmware не извеждащ съобщение "NO CARD" във вторият ред на съобщението. - 135.53 KB 04.03.2014  
Firmware Z-2 USB MF  RFID четец. Firmware. Обновяване на версията. 1.13 144.27 KB 04.03.2014  
Firmware Z-2 USB MF RFID четец. Фърмуер не извеждащ съобщение "NO CARD" във втория ред на съобщението. V132 144.24 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер "IronLogicUM_01" за RFID четец Z-2 USB MF поддържащ технологията на защита на обекта от карти „клонинги“ "IronLogic-Защитен". 5.0 147.99 KB 04.03.2014  
Firmware Фабричен фърмуер за  MATRIX-III Net. За смяна на фърмуера е необходим конвертор за RS485. - 152.89 KB 04.03.2014  
Firmware Z5R-Net  мрежови контролер. Фабрична версия на фърмуера. 1.5 464.17 KB 04.03.2014  
Firmware Firmware за мрежови контролер Z5R-Net. Добавен е режим тригер и режим на свободно преминаване. 2.10 548.02 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за  Matrix-II Net. Обновяването включва режим „тригeр“ и „свободно преминаване". 2.5 939.03 KB 19.03.2014  
Firmware Фърмуер за  Matrix-II Net Electrocontrol. Фърмуера преобразува Matrix-II Net в Matrix-II Net ElectroControl. 3.1 477.01 KB 04.03.2014  
Firmware Z5R-Net 8000 мрежови контролерОбновление разширяващо списъка на поддържаните четци в режим Wiegand 26. 2.2 466.50 KB 04.03.2014  
Firmware Z5R-Net 8000 мрежови контролер. Бета версия. Добавен е режим тригер и режим на свободно преминаване. 2.10 548.77 KB 04.03.2014  
Firmware Guard-Net мрежови контролер.  Фабрична версия. Други версии на безплатен фърмуер можете да намерит и изтеглите от тук. 1.0.115 33.29 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за конвертор Z397 Guard. Включена е поддръжка на различен фърмуер (турникет, портал, бариера) за контролер Guard Net. 3.3 287.19 KB 04.03.2014  
Firmware Фабричен фърмуер за  MATRIX-IV RF . За смяна на фърмуера е необходим конвертор за RS485. 1.0.13 147.34 KB 04.03.2014  
Firmware Z397 IP конвертор Фабрична версия. 1.01.60 80.98 KB 04.03.2014  
Firmware Обновена версия на Firmware-а за конверторZ397 IP. 2.01.130 83.38 KB 04.03.2014  
Firmware Z397 Web.  Фабрична версия. 3.0.28 144.13 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за Z397 Web. Коригиран режим на работа с прокси. 3.0.30 145.05 KB 04.03.2014  
Firmware Програма за обновяване на фърмуера и търсене на конверторZ397 IP в локалната мрежа. 1.0 344.91 KB 04.03.2014  
Firmware Програма за търсене и конфигуриране на конвертори Z397 IP и Z397 Web. 2.0 2.65 MB 04.03.2014  
Firmware Файл за обновяване на фърмуера на електромеханични брави за врати Z-7 EHTZ-8 EHT. 6.0 14.23 KB 04.03.2014  
Firmware Файл за обновяване на фърмуера на електромеханични брави за врати Z-9 EHT net. 8.0 12.93 KB 04.03.2014  
Firmware Файл за обновяване на фърмуера на електронни ключалки за мебели  Z-495 EH, Z-496 EHT. 6.0 9.34 KB 04.03.2014  
Firmware Файл с фърмуера на електронни ключалки за мебели  Z-395 ETZ-396 ET. Сменя логиката на работа в Стандартен режим. 024 9.22 KB 04.03.2014  
Firmware Фърмуер за контролер GUARD Net за работа с една врата - продукта се доставя програмиран за този вариант на работа (Фабричен фърмуер).  1.05 33.51 KB 16.04.2014  
Firmware Фърмуер за контролер GUARD Net  за режим на работа Турникет (инструкция и фърмуер).  1.11 1,020.23 KB 30.07.2014  
Firmware Фърмуер за контролер GUARD Net за режим на работа Бариера (инструкция и фърмуер). 1.11 923.48 KB 10.03.2014  
Firmware Фърмуер за контролер GUARD Net за режим на работа Портал (инструкция и фърмуер). 1.11 967.35 KB 10.03.2014  
 Service Software Remarks Download Version Size Date 
Software За четец  Matrix-IV RF Конфигурационна програма. Всички операционни системи Windows x32 и x64. Освен Win2000 и WinMe. 1.01 1.15 MB 04.03.2014  
Software ПП "BaseZ5R" за адаптери Z-2 EHR и Z-2 Base обслужващи автономни контролери Z-5R и Matrix II K. 1.36.21 1.73 MB 19.02.2015  
Software ПП PlaceCard позволява с помощта на адаптер Z-2 USB или MATRIX-III RD-ALL или MATRIX-V да се извежда кодът на картите във формите на програмите за системите за контрол и управление на достъпа. 1.7.38.58 1.32 MB 14.10.2014  
Software ПП CopyCard позволява с помощта на четец Z-2 USB да се копират карти по стандарти EM-Marine, HID (ProxCardII) на карти IL-05T, IL-06T, IL-07T. 2.0.14 1.30 MB 10.10.2014  
Software ПП Lock’s Manager организира работата по конфигуриране на настройките и по-нататъшната експлоатация на електрони ключалки за мебели за различни места за съхраняване. 1.0.3.3 2.01 MB 05.04.2014  
Software ПП Lock’s Commander организира работата по конфигуриране на настройките и по-нататъшната експлоатация на брави за врати в режим ОФИС и ХОТЕЛ. 1.0.10.0 1.28 MB 06.03.2014  
Software Програма за конфигуриране на четци  MATRIX-III Net, CP-Z2 Mifare и CP-Z2 Mifare за повърхностен монтаж. За промяна на параметрите и e необходим конвертор за RS485, препоръчваме - конвертор Z397 Guard. 1.2.4 2.56 MB 19.03.2014  
Software Z-2 Base: Таблица в Exel с макроси за програмиране  на различни автономни контролери (други производители). 04.02.13 329.00 KB 06.03.2014  
Software Отчет на времето на местонахождение в контролирана зона. v1.1 184.62 KB 06.03.2014  
 Network Software Remarks Download Version Size Date 
Software ПП "Guard Light":
- повишена скорост и сигурност на IP свързването на конвертори в режим "Proxy";
- добавен е автоматичен преход на програмата в режим евакуация при задействане на противопожарен режим (от външен или от вътрешен сигнал) за контролер GUARD Net;
- добавено е въвеждане на карти по стандарт HID през Z-2 USB;
- в дистрибуцията е добавен видео урок "Бърз старт";
- останалите видео инструкции се намират тук.
1.0.2.92 25.78 MB 16.04.2014  
Software За "Guard Light" (нова версия):
- промяна в базата данни, преди инсталация съхранете съдържанието на работната папка на програмата;
- поддръжка на фърмуер "Extended" за Z5R-Net, файлът с фърмуера е наличен в релииза;
- нормални справки за нощни и 24-часови графици.
1.0.4.119 13.29 MB 28.10.2014  
Software ПП "Guard Commander" (нова версия) работи с едни от контролерите: Z-5R NetMatrix-II NetGuard Net. 2.2.70 2.51 MB 06.03.2014  
Software ПП "Guard Commander" работи с едни от контролерите: Z-5R NetMatrix-II Net. 1.15.0 1.80 MB 06.03.2014  
Software
ПП ''GATE Commander'' настройва контролери, програмира ключове и графици за достъп, дава възможност за преглед в реално време на log файла на събитията в контролер GATE 4000 с адрес "1".


2.8.1 3.96 MB 06.03.2014  
Software Имидж на инсталационен диск на програмен продукт СТРАЖ. 3.7.9.16 78.96 MB 16.04.2014  
 SDK Remarks Download Version Size Date 
Software
Мрежови комплект на разработчика "SDK Guard" за улесняване и ускоряване на интеграцията на мрежовите контролери към приложните програмни продукти.

3.22.1 3.60 MB 11.04.2014  
Software
SDK за четци Z-2 USBMatrix III RD-ALL, Matrix VZ-2 USB MFMatrix-III Net имидж на диска с изходен код Демо-програми, библиотека на разработчика и драйвери. Добавена е поддръжка на адаптер Z-2 Base в режим на четец. Добавена е възможност да се задава количеството на стоп-битовете за протокол RS-485.

3.18.1 4.47 MB 06.03.2014  

Блог

всички новини
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.

АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД се явява официален дистрибутор на търговската марка Iron Logic – един от водещите световни производители на оборудване за контрол на достъпа.
Компанията Iron Logic ще представи на Вашето внимание своите нови и топ продукти...

26.02.2015

Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп
Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп

При инсталацията на мрежова система за контрол на достъп съществува цяла редица от често срещани монтажни грешки, следствие от които са непланираните работи по тяхното отстраняване и забавянето на пускането в експлоатация на обекта. Съветите...

07.11.2014

Вход для
клиентов

Login:


Password:Register
Forgot password?