АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ
Телефони: +359 2 4373142
                     +359 52 940336

Нет в наличии

Тех. характеристики Настройка и четене на отчетите през браузъра
Поддръжка до 64 контролера за един конвертор Z397 Web
Възможност за управление и контрол от всяка точка на света, чрез мобилни устройства (iPad, iPhone, Android)
Защитена връзка
Възможност за централизирано управление на няколко обекта независимо от тяхното разположение
Услугата е безплатна при малък брой контролери
Минимални разходи за оборудване
24-часово събиране на информацията от контролерите
Протокола на работа– http – не изисква допълнителни настройки за proxy и firewall

Стойност на лицензите:
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 10 карти = безплатна
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 50 карти = 91.73 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 100 карти = 140.65 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 250 карти = 305.76 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 500 карти = 642.10 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 750 карти = 963.14 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 1000 карти = 1,284.19 лв
GuardSaas (Cloud) 5 контролера + 100 карти = 305.76 лв
GuardSaas (Cloud) 5 контролера + 1000 карти = 1,482.94 лв
GuardSaas (Cloud) 10 контролера + 250 карти = 840.84 лв
GuardSaas (Cloud) 10 контролера + 1000 карти = 1,834.56 лв
GuardSaas + 1000 кредита = 382.20 лв
GuardSaas + 500 кредита = 1,528.80 лв

Техническа поддръжка:


телефон: +359 (2) 491-35-54, +359 (52) 91-98-30
Email: info@guardsaas.com 
Skype: guard.saas 
Адрес на сайта за преадресация на конвертор Z397 WEB към услугата http://www.GuardSaaS.com тука --> http://hw.rfenabled.com/


Модел www.GuardSaas.com
Приложение Системата за контрол на достъпа и работното време GuardSaaS е предназначена за отчет на времето на пристигане, заминаване и преместване на служителите в течението на работния ден. Освен това, системата осигурява контрол на преминаването през вратите, на които са монтирани контролери с брави. Системата работи като „Облачна“ услуга в Интернет и позволява да се мине без компютър, на който да е инсталирана Система за Контрол и Управление на Достъпа.

Това се осигурява по следния начин, на всеки служител се дават идентификационни RFID карти или ключодържатели (идентификатори). За вход във вътрешността или изход от помещението, всеки служител е длъжен да поднесе идентификатора към четеца, контролерът получава кода на картата и дава команда за разблокиране на бравата на вратата, ако е инсталиран. По такъв начин, се регистрира времето и посоката на преминаване на служителя.

Системата GuardSaaS позволява:
• Обслужване през Интернет на няколко обекта (с помощта на Z397 Web)
• съставяне на месечни, седмични и денонощни отчети за продължителността на фактическото местонахождение на работа
на служителите;
• идентифициране на нарушения на трудовата дисциплина.
• да се изобразява чрез графика, преместването на служителя по време на работния ден; 
• оперативно да се изобразява изменението в местоположението на служителя;
• блокиране картите на служител за зададен период, например, при неговото излизане в отпуск;
• с помощта на система от изскачащи прозорци информира за преместването на служителите.

Услугата е достъпна от следващия линк  http://www.GuardSaaS.com.

Услугата GuardSaas поддържа следното оборудване:

•1• Всяко едно устройство, чрез което е възможно да се осъществи връзка към Интернет с браузър
•2• конвертор Z-397 Web. Осигурява връзка на контролерите с услугата GuardSaaS.com
•3• мрежов контролер Guard-Net 
•4• мрежов контролер Z-5R Net ( Z-5R Net 8000 )
•5• мрежов контролер/четец Matrix-II Net 
•6• бутон за изход
•7• четци
•8• турникет или бариера
•9• брава
Облачна система GuardSaaS

Основни характеристики Вече изцяло на Български език
Централизирано управление
Ниски разходи за притежание
Безплатна при не повече от 2-ва контролера и 10 карти
Работа с няколко обекта през Интернет
Платформена независимост
Офлайн работа на системата
SMS уведомления
Ежедневни отчети по e-mail-а
Не е нужен сървър и системен администратор
Висока степен на сигурност
Автоматично архивиране
Отчет на работното време
Ясен, интуитивен интерфейс
Удобни начини за плащане на услугата
Подробно ръководство на потребителя
Цена в символи безплатно до 2 контролера + 10 карти
Нет в наличии

Тех. характеристики - работа с конвертори Z-397 GuardZ397 IP и Z397 WEB 
- конфигуриране на контролери (автоматична синхронизация на паметта на контролера с базата данни на картите, синхронизиране на времето)
- дистанционно управление на контролера (отваряне на вратата от компютъра)
- едновременна работа с всички достъпни конвертори и контролери
- многовходов режим на отчета на работното време
- възможност за създаване на групи служители
- поддръжка на няколко карти за всеки служител
- отчитане времето за обедна почивка за всеки отдел
- изготвя таблични и графични отчети за трудовата дисциплина и контрола на работното време
- показва местоположението на служителите в реално време
- поддръжка настолни четци Z-2 USB и адаптери Z-2 Base и Z-2 EHR за въвеждане на ключове
- импорт на базите данни от програмния продукт "Guard Commander"
- импорт на базата данни за служителите от Excel
- експорт на базата данни за служителите в XML, Excel и OpenOffice
- експорт на справките в Excel и OpenOffice

Система на лицензиране:

ВНИМАНИЕ!!!
Лиценза се инсталира на конвертор и всички ограничения действат само на този конвертор!!!

Пример:
10 магазина с по 1 точка на преминаване и 20 служителя.
Общо: 10 контролера (точки на преминаване) и 200 служители.
НО!!! 10 конвертора.
Съответно, ще са необходими 10 лиценза  Guard Light-5L!!!

1. Безплатно
Guard Light-2L -- количество точки на преход/количество хора - 2/10
Безплатна лицензия Guard Light-2L вградена в програмата Guard Light.
2. Платено
Guard Light-5L --  количество точки на преход/количество хора  - 5/100
Guard Light-10L --  количество точки на преход/количество хора - 10/250
Guard Light-10L 2000 --  количество точки на преход/количество хора - 10/2000
Guard Light-5/10L – за преход от Guard Light-5L към Guard Light-10L

Стойност на лицензите:
Guard Light-2L – безплатно
Guard Light-1/50L – 33.02 лв
Guard Light-1/100L – 80.72 лв
Guard Light-1/250L – 105.95 лв
Guard Light-1/1000L – 216.94 лв
Guard Light-1/2000L – 302.70 лв
Guard Light-5/100L – 186.67 лв
Guard Light-10/250L –479.28 лв
Guard Light-10L2000 – 1,044.32 лв

Стойност на комплекта конвертор Z-397 Guard с активирани в него лицензи:

Комплект Guard Light-5
Комплект Guard Light-10
Комплект Guard Light-10/2000

Програмният продукт може да бъде изтеглен от тук.

Модел Guard Light
Видео

Приложение Системата за отчет на работното време Guard Light е предназначена за отчитане на времето на пристигане, заминаване и преместване на служителите по време на работния ден. Освен това, системата осигурява контрол над преминаването през вратите, на които са инсталирани контролери с брави.

Това се осигурява по следващия начин, на всеки служител се раздават идентификационни карти или RFID ключодържатели (идентификатори). Влизайки или излизайки от помещението, всеки служител е длъжен да поднесе идентификатора към четеца, контролерът, след като получи кода на картата от четеца, дава команда за разблокиране на бравата на вратата, ако бравата е монтирана. По този начин се регистрира времето и посоката на преминаване на служителя.

Системата Guard Light позволява:
• Обслужване през Интернет на няколко обекта (с помощта на конвертори Z397 IP и Z-397 Web)
• да се съставят месечни, седмични и денонощни отчети за продължителността на фактическото местонахождение на работното място на служителите;
• позволява откриването на нарушения на трудовата дисциплина;
• да се определя моментното местоположение на служителя;
• графично да се изобразява преместването на служителя в течението на работния ден;
• да бъде показвана оперативно промяната на местоположението на служителя;
• да бъдат блокирани картите на служителя за зададен период от време, например, при заминаването му в отпуск;
• с помощта на система от изскачащи прозорци да се информира потребителят на системата за преместването на служителите.

Към настоящия момент е достъпен за изтегляне програмният продукт Guard Light.

Видео инструкции:
•1• Структура на системи за контрол на достъпа и работното време. Варианти за свързване на конверторите в системата.
•2• Инсталиране на програмния продукт
•3• Заявка и инсталиране на лиценз
•4• Импорт и експорт на базата данни в Excel 
•5• Контролери: обновяване на фърмуера и нови функции във версия "2703"

ПП Guard Light поддържа следното оборудване:
•1• настолен четец USB Z-2 
•2• конвертор  Z-397 Guard. За работа с настоящия програмен продукт, конверторът трябва да бъде настроен в режим "Advanced"
•3• мрежов контролер Guard-Net 
•4• мрежов контролер Z-5R Net ( Z-5R Net 8000 )
•5• мрежов контролер/четец Matrix-II Net
•6• бутон за изход
•7• четци
•8• турникет или бариера
•9• брава 
Към дадения момент са достъпни за изтегляне версии Guard Light.pdf 1.0.2.92 и Guard Light.pdf 1.0.4.119

Приложение на GuardLight

Основни характеристики Работа с няколко обекта през Интернет
Работа чрез прокси сървър (с помощта на конвертори Z397 IP и Z397 WEB)
Ниска цена (лицензионна система)
Автоматично търсене не на свързаните контролери и настройване на мрежовите им адреси
Отчет на работното време
Интуитивен интерфейс
Време за обучение 16 минути (вижте учебния видеоклип)
Цена в символи безплатно до 2 контролера + 10 карти
Нет в наличии

Тех. характеристики

Тестван с ОС Windows – 2000/NT/XP/7 

Към дадения момент са достъпни за изтегляне ПП "Guard Commander" v1.15.0 и ПП "Guard Commander" v2.2.70.

Модел Guard Commander
Видео

Приложение
ПП "Guard Commander" работи с един от контролерите: Z-5R NetMATRIX-II NetGUARD Net
и конвертори  Z-397 Guard и Z-397 Web
Дава възможност да се използват настолните четци Z-2 USB или адаптери Z-2 Base и Z-2 EHR за въвеждане на карти в базата данни на ключовете в контролерите.

Изпълнява следващите функции:
- настройка на контролера (задаване на атрибути, мрежови адрес, синхронизация на времето)
- дистанционно управление на контролерите
- въвеждане на базата данни на служителите, график на достъпа
- мониторинг на събитията в реално време
- изтегляне на събитията от паметта на контролера
- експорт в Excel (базата данни, прозорците на мониторинг, събитията)
- експорт в OpenOffice

Възможност за импорт на базата данни на ключовете, създадена чрез адаптер Z-2 BaseZ-2 EHR и програмен продукт "BaseZ5R"


Към дадения момент са достъпни за изтегляне ПП "Guard Commander" v1.15.0 и ПП "Guard Commander" v2.2.70.

Основни характеристики Интуитивно разбираем интерфейс
Напълно безплатен продукт
Възможност за самостоятелно добавяне на езиков интерфейс
Време за обучение 12 минути (вижте учебния видеоклип)
Цена в символи безплатно
Нет в наличии

Тех. характеристики
Съвместимост с Window XP SP2 и нагоре, Windows Vista, Windows 7

Програмният продукт Lock's Manager се състои от два модула:

Модул Edit – предоставя се безплатно. Осъществява конфигуриране и настройки на електронни ключалки за мебели и ключове за по-нататъшна експлоатация.

Модул Manager – организира ежедневната работа непосредствено на обекта. Отчет на ключовете и справки за посещаемостта, контрол над  дейностите на персонала, справки за определен период от време, контрол над количеството заети шкафчета, функция инфотерминал (съобщава номера на шкафчето в случай, че клиента го е забравил), контрол на равнището на заряд на батериите в ключалката, защита от копиране на карти от злонамерени лица. Модулът Manager работи, само ако ключалката е програмирана в режим Logic. И на обекта се използват ключове по стандарт Temic. Достъпна е демо-версия на модула Manager, ограничена с изписването на не повече от 50 бройки на всякакви ключове за обекта.


Модел Lock’s Manager
Приложение Програмният продукт Lock's Manager съвместно с адаптер RF-1996 организира работата по конфигурирането, настройките и по-нататъшната експлоатация на електрони ключалки за мебели на различни места за съхраняване:  шкафчета за дрехи, кабинки за преобличане, офисни мебели, офисно оборудване. Особено широко приложение ПП Lock’s Manager намира на такива обекти като SPA-центрове, аквапаркове, фитнес зали, плувни басейни.

Програмният продукт Lock's Manager
е съвместим със следното оборудване:
адаптер RF1996
ключалка за мебели Z-395
• ключалка за мебели Z-495
• ключалка за мебели Z-496

Към дадения момент е достъпна за изтегляне версия Lock’s Manager релийз 12.04.13

Схема на работа на Lock's Manager

Цена в символи безплатно - модул Edit
Нет в наличии

Тех. характеристики
Съвместимост с Window XP SP2 и нагоре, Windows Vista, Windows 7
Програмният продукт може да бъде изтеглен от тук

Модел Програмен Продукт
Приложение
Програмният продукт "Lock Commander" е предназначен за конфигуриране, обновяване на firmware-а, мониторинг и управление на електронни брави IronLogic в режим ОФИС или ХОТЕЛ. Едновременна работа само с една брава.
ПП Lock Commander установява връзка по мрежа RS-485 чрез конвертор Z-397 Guard или по „виртулна“ мрежа чрез адаптер RF1996
Изпълнява следващите функции:
- настройка на параметрите на бравата
- внедряване на базата данни на служителите, график на достъп
- изписване на карти за гости и карти за персонала
- дистанционно управление на бравите ( само по мрежа RS-485)
- Одит и мониторинг на събитията от паметта на бравата
- Обновяване на firmware-а на бравата

ПП Lock Commander поддържа следващото оборудване:

Към дадения момент е достъпна за изтеляне версия Lock Commander релийз 1.0.10.0

Схема на работа с Lock's Commander


Основни характеристики Работа с електронни брави чрез PC
Работа в режим ОФИС
Работа в режим ХОТЕЛ
Напълно безплатен продукт
Цена в символи безплатно
82,10 лв

Тех. характеристики Тестван с ОС Windows – 2000/NT/XP/7
Програмният продукт може да бъде изтеглен от тук.

Модел BaseZ5R
Видео

Приложение ПП BaseZ5R е предназначен за понижаване стойността на поддръжката на автономните Системи за Контрол и Управление на Достъпа. Използва се съвместно с адаптери Z-2 Base и Z-2 EHR. Използването на адаптер и настоящата програма дава възможност да се създава, редактира и съхранява потребителска база данни, със съдържание номер на ключа и информация отнасяща се към него (фамилия, къща, улица). Всичката информация може да се съхранява в файл на компютъра. При необходимост тя винаги може да бъде променяна (да се добавят/изтриват ключове, да се променя информацията за потребителя). Преносът на базата данни може да се осъществи по два начина:
1) С помощта на транспортен ключ DS1996L (наличие на  контактора)
2) С помощта на кабел през конектора на контролера

ПП BaseZ5R работи със следните продукти:
• контролер Z-5R
• контролер Z-5R/5000 
• контролер Matrix II-K 
• брава Z-7 EHT 
• брава Z-8 EHT 

Към дадения момент е достъпна за изтегляне версия BaseZ5R  v1.36.18 от 12.11.2014.

Приложение на BaseZ5R

Основни характеристики Интуитивно разбираем интерфейс
Напълно безплатен продукт
Възможност за самостоятелно добавяне на езиков интерфейс
Време за обучение 7 минути (вижте учебния видеоклип)
Цена в символи безплатно
Нет в наличии

Тех. характеристики Тестван с ОС Windows – 2000/NT/XP/7
Програмният продукт може да бъде изтеглен от тук.

Модел CopyCard
Приложение ПП CopyCard позволява с помощта на адаптер Z-2 USB да се записват кодовете карти по стандартите EM-Marine, HID (ProxCardII) на карти IL-05TIL-06TIL-07T. ПП CopyCard е разработен с помощта на комплекта за разработчици SDK-Z2USB.
Възможности на ПП CopyCard :
• да се копира картата (създаване на копие на картата)
• размножаване на карти (създаване на няколко еднакви карти по карта-образец)
• създаване на серия от карти (създаване на няколко уникални карти)
• създаване на карта с произволен номер. 
Към дадения момен е достъпна за изтегляне версия CopyCard v2.0.14

Приложение на CopyCard

Основни характеристики Интуитивно разбираем интерфейс
Напълно безплатен продукт
Възможност за самостоятелно добавяне на езиков интерфейс
Цена в символи безплатно
Нет в наличии

Тех. характеристики Съвместим с ОС Windows – 2000/NT/XP/7

Работи с продукти:

адаптер Z-2 USB EHR
адаптер Z-2 USB

Програмният продукт може да бъде изтеглен от тук.

Модел PlaceCard
Видео

Приложение ПП PlaceCard позволява с помощта на четец или адаптер да се извежда кода на идентификатори iButton, EM Marin, HID PROX II, Temic, Mifare и дистанционни управления Keeloq в местоположението на курсора на мишката на компютъра в стандартен потребителски формат. ПП PlaceCard  е разработен с помощта на комплекта за разработчици SDK-Z2USB.
Програмата е предназначена за автоматизация на въвеждането на номерата на най-разпространените идентификатори в формите на програмите за контрол и управление на достъпа. Програмата осигурява няколко варианта на преобразуване на номера на идентификатора за съвместимост с различни системи. Също така има възможност за създаване на собствени варианти на преобразуване. Програмата получава от четеца информация за номера на поднесеният идентификатор и имитира в съответствие с зададеното натискане на клавиш от клавиатурата.

Към дадения момент е достъпна за изтегляне версия на програмата PlaceCard v1.7.38.58.

Приложение на PlaceCardОсновни характеристики Интуитивно разбираем интерфейс
Напълно безплатен продукт
Възможност за самостоятелно добавяне на езиков интерфейс
Време за обучение 10 минути (вижте учебния видеоклип)
Цена в символи безплатно
Нет в наличии

Тех. характеристики Заглавни файлове за програмните езици: Delphi, Visual C++, C# и Borland C++ Примери с изходни кодове на Delphi, Visual C++, C# и Borland C++ SDK представлява библиотека от функции (Native API), не се явява COM-обект, налични са 32- и 64-битови версии.

Комплекта включва:
Архив с изходните текстове на Демо версиите, библиотека на разработчика и драйвери.

SDK-Readers може да бъде изтеглен от тук.

Модел SDK-Readers
Приложение Дадения SDK е предназначен за бързо усвояване от разработчиците на програмни продукти на всичките нюанси при работа с четци IronLogic, понижаване на сумата на разходите за интеграция на дадените продукти в целевата система на потребителя. SDK съдържа всичко необходимо за изграждането на работещ модел за интеграция с целевата система. Привеждат се и изходните текстове на програмите, демонстриращи четене и запис на карти Mifare UL и четене на номера на карти EM Marine, Mifare 1K, Mifare 4K, а също така четене и запис на карти T5557 (за четец Z2USB).

Работа с SDK-Readers

Основни характеристики Документация
Изходните кодове на демо версиите
Цена в символи безплатно
Нет в наличии

Тех. характеристики
Заглавни файлове за програмните езици: Delphi, Visual C++, C# и Borland C++
Примери с изходни кодове на Delphi, Visual C++, C# и Borland C++
SDK представлява библиотека от функции (Native API), не се явява COM-обект, налични са 32- и 64-битови версии.

Комплекта включва:

ZIP-файл с програма-инсталатор на SDK
----- лиценза за SDK 16/65535 копирайте в файл Lic_SDK_16.lic -------------------
[PARAMETER]
Controllers=16
Cards=65535
[LIC]
TXT=2770F21EC7F4966659099FDDAE6951981850669EE929D2AFE008

SDK-Guard може да бъде изтеглен от тук.

Модел SDK-Guard
Приложение
SDK Guard е предназначен за облекчаване и ускоряване на интеграцията на мрежови контролери (Z-5R NetMATRIX-II NetGuard-Net) със съществуващи или новосъздадените програмни комплекси, например с такива за отчет на работното време или контрол на достъпа. Основата на SDK се явява DLL библиотека и програма-драйвер за връзка позволяваща осъществяването на обмен на информация с изброените по-горе контролери по мрежи RS-485 чрез конвертор Z-397 Web. Разработчика може веднага да пристъпи към създаването на цялостен програмен продукт без да губи време за изучаване на протоколи и писането на собствени програми за комуникация. Примерите с изходните текстове на програмите влизащи в комплекта SDK позволяват максимално бързо да се усвои работата и управлението на мрежите от контролери и да се получава съдържанието на паметта на събитията.
Удобният демонстрационен комплект Guard ще помогне бързо и без грешки да се разгърне система от 3-ри контролера обединени по мрежа RS-485 само за няколко минути.

Схема за SDK-Guard

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Безплатен
Документация
Изходните кодове на демо версиите
Цена в символи безплатно
Top Sellers:
No products.

Блог

всички новини
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.

АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД се явява официален дистрибутор на търговската марка Iron Logic – един от водещите световни производители на оборудване за контрол на достъпа.
Компанията Iron Logic ще представи на Вашето внимание своите нови и топ продукти...

26.02.2015

Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп
Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп

При инсталацията на мрежова система за контрол на достъп съществува цяла редица от често срещани монтажни грешки, следствие от които са непланираните работи по тяхното отстраняване и забавянето на пускането в експлоатация на обекта. Съветите...

07.11.2014

Вход для
клиентов

Login:


Password:Register
Forgot password?