АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ
Телефони: +359 2 4373142
                     +359 52 940336

31,56 лв

Тех. характеристики Захранване: 8-18V DC 
Консумация на ток: 20mA 
Комутация на ток: 5А 
Брой ключове/карти(max): 1364 бр. 
Тип на ключовете: DS1990A, RFID карти/ключодържатели 
Вградена енергонезависима памет  (EEPROM)  
Изход МДП транзистор: 1бр. 
Брой на свързващи се към устройството четци: един за вход и един за изход (паралелно с бутон за изход)
Настройка на  продължителността на отваряне на бравата: от 0 до 220 сек 
Светлинна/Звукова индикация на режимите на работа: вграден зумер, светодиод 
Джъмпер, за избор на вида брава: електромагнитна, електромеханична 
Работна температура: -40°С до +50°С (с изключение на батерията) 
Размер (mm): 45х25х14

Режими на работа:

*Режим ACCEPT – позволява възстановяване на базата данни с ключовете. При активиран режим ACCEPT,  контролерът разрешава достъп  на всички поднесени ключове и при това нанася тяхното ID в своята памет. Също така, работейки няколко дена в режим  ACCEPT, контролерът формира нова база данни на ключовете. 
*Режим TRIGGER – управление на работата на бравата: вкл./изкл. Едно докосване на ключа - бравата е затворена; второ докосване на ключа - бравата е  отворена. Режим TRIGGER е удобен в случаите, когато е необходимо отваряне или блокиране на вратата за определен период (работен ден, почивка и т.н.) 
*Режим Консиерж – управление на разрешението за достъпа. Блокиращ ключ, разрешава или забранява отварянето на вратата за всички останали записани ключове, Режим Консиерж е удобен в случаите, когато е необходимо да се изпълни условие, при което не трябва да се влиза в помещението, ако там не присъства отговорно лице (собственик на блокиращия ключ).

ВНИМАНИЕ!!!
За осигуряването на допълнителна електрозащита на контролера е необходимо свързването на защитен диод към клемите БРАВА и +12В. 

Модел Z-5R
Приложение Предназначен за управление на електромагнитни и електромеханични брави. Размерите на продукта позволяват да бъде монтиран, както във вътрешността на бравата, така и отделно. Работи с ключове  Touch Memory DS1990А и с RFID карти/ключодържатели. 
Контролер  Z-5R позволява да се свърже следното оборудване: 
•1• Датчик за отворена врата 
•2• Захранващ блок 
•3• Електромагнитна/електромеханична брава 
•4• Външен светодиод 
•5• Бутон за отоваряне на бравата 
•6• Външен зумер 
•7•
 Четец Matrix-II 

Монтажна схема на свързване в формат PDF 
"Вход" 
с електромагнитна брава 
с електромеханична брава 

"Офис" 
с електромагнитна брава 
с електромеханична брава

"Домофон"
с домофонна система

Свързване на Z-5R


Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Ниска цена
Защита от неправилно свързване
Избор на вид брава
Режим ACCEPT*
Режим TRIGGER*
Режим Консиерж*
Бърз монтаж и свързване
Програмиране на мастcър-ключове, блокиращи ключове
Записи на съдържащото се в паметта на контролера в ключ DS1996 и обратно
Програмиране от персоналния компютър (с помощта на адаптерите Z-2 Base и Z-2 EHR)
Работи с ключове тип iButton и с RFID чипове/ключове
Възможност за използване при изграждането на домофонни системи
32,59 лв

Тех. характеристики Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток: 20mA
Комутация на ток: 5А
Брой ключове/карти(max):  5460 бр.
Тип на ключовете: DS1990A, RFID карти/ключодържатели
Вградена енергонезависима памет  (EEPROM) 
Изход МДП транзистор: 1бр.
Брой на свързващи се към устройството четци: един за вход и един за изход (паралелно с бутон за изход)
Настройка на  продължителността на отваряне на бравата: от 0 до 220 сек
Мрежова/Звукова индикация на режимите на работа: вграден зумер, светодиод
Джъмпер, за избор на вида брава: електромагнитна, електромеханична
Работна температура: -40°С до +50°С (с изключение на батерията)
Размер (mm): 45х25х14

Режими на работа:

*Режим ACCEPT – позволява възстановяване базата данни с ключове. Активирайки режим ACCEPT контролера разрешава достъп  на всички поднесени ключове и при това нанася тяхното ID в своята памет. Също така, работейки няколко дена в режим  ACCEPT, контролера формира нова база данни на ключовете.
*Режим TRIGGER – управление на работата на бравата: вкл./изкл. Едно докосване на ключа - бравата е затворена; второ докосване на ключа - бравата е  отворена. Режим TRIGGER е удобен в случаите, когато е необходимо отваряне или блокиране на вратата за определен период (работен ден, почивка и т.н.)
*Режим Консиерж – управление на разрешението за достъпа. Блокиращ ключ, разрешава или забранява отварянето на вратата за всички останали записани ключове, Режим Консиерж е удобен в случаите, когато е необходимо да се изпълни условие, при което не трябва да се влиза в помещението, ако там не присъства отговорно лице (собственик на блокиращия ключ).

ВНИМАНИЕ!!!
За осигуряването на допълнителна електрозащита на контролера е необходимо свързването на защитен диод към клемите БРАВА и +12В. 

Модел Z-5R/5000
Приложение Предназначен за управление на електромагнитни и електромеханични брави. Размерите на продукта позволяват да бъде монтиран, както във вътрешността на бравата, така и отделно. Работи с ключове  Touch Memory DS1990А и с RFID карти/ключодържатели.
Контролер  Z-5R 5000 позволява да се свърже следното оборудване:
•1• Датчик за отворена врата
•2• Захранващ блок
•3• Eлектромагнитна/електромеханична брава
•4• Външен светодиод
•5•
Бутон за отоваряне на бравата
•6• Външен зумер
•7• Четец Matrix-II
Свързване на Z-5R 5000
Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Ниска цена
Защита от неправилно свързване
Избор на вид брава
Режим ACCEPT*
Режим TRIGGER*
Режим Консиерж*
Бърз монтаж и свързване
Програмиране на мастър-ключове, блокиращи ключове
Записи на съдържащото се в паметта на контролера в ключ DS1996 и обратно
Програмиране от персоналния компютър (с помощта на адаптерите Z-2 Base и Z-2 EHR)
Работи с ключове тип iButton и с RFID чипове/ключове
49,51 лв

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Четене на RFID карти по стандарт: EM Marine
Диапазон на четене: 6-8 cm
Захранване: 8-15V DC
Консумация на ток:  20mA(max)
Звукова индикация: сигнал на зумера
Управление на звука: вкл./изкл.
Работна температура: -40°С до +50°С
Максимална дължина на линията от четеца до контролера: > 15м
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: бял
Изходен интерфейс (! 5V): Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Скорост на предаване на данните: 400bit-4Kbit в секунда
Размер(mm): 65х65х18
Модел CP-Z
Приложение Предназначен е за „скрита“ инсталация както във вътрешността на помещенията, така и за външен монтаж. Техническите характеристики на продукта и конструкцията на корпуса позволява да се осигури надеждна работа през слой мазилка или гипсокартон.

CP-Z
Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Влаго и прахо защитен корпус
Бърз монтаж и свързване
Интеграция в мрежови и автономни системи
Ниска цена
from 47,75 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Работа с RFID карти: EM Marine
Диапазон на четене: 6-8  cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  35mA(max)
Звукова/светлинна индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Работна температура (в помещението): -40°С до +50°С
Максимална дължина на линията от четеца до контролера: > 15м
Материал на корпуса - ABS пластмаса
Цвят на корпуса: светло-сив, черен, тъмно-сив металик
Изходен интерфейс: Dallas Touch Memory (емулация DS1990A) 
Скорост на предаване на данните: 400bit-4Kbit в секунда
Размер(mm): 85х44х18

Модел Matrix II
Приложение Предназначен за работа с мрежови и автономни системи за сигурност и контрол на достъпа.

Matrix II
Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Привлекателен външен вид / Влаго и прахо защитен корпус / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи / Ниска цена
Цена в символи 47,75 лв
from 77,79 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 125 kHz 
Работи с RFID карти: EM Marine 
Брой ключове/карти(max): 1364 бр. 
Вградена енергонезависима памет  (EEPROM)  
Диапазон на четене: 6-8  cm 
Захранване: 8-18V DC 
Консумация на ток:  45 mA 
Комутация на ток: 5А 
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод  
Изход МДП транзистор: 1бр. 
Настройка на времето за отваряне на бравата: от 0 до 220 сек 
Джъмпер, за избор на вида брава: електромагнитна, електромеханична 
Работна температура: -40°С до +50°С 
Материал на корпуса - ABS пластмаса 
Цвят на корпуса: светло-сив, черен 
Размер (mm):  85х44х18. 

Режими на работа:

*Режим ACCEPT – позволява възстановяване на базата данни с ключовете. При активиран режим ACCEPT,  контролерът разрешава достъп  на всички поднесени ключове и при това нанася тяхното ID в своята памет. Също така, работейки няколко дена в режим  ACCEPT, контролерът формира нова база данни на ключовете. 
*Режим TRIGGER – управление на работата на бравата: вкл./изкл. Едно докосване на ключа - бравата е затворена; второ докосване на ключа - бравата е  отворена. Режим TRIGGER е удобен в случаите, когато е необходимо отваряне или блокиране на вратата за определен период (работен ден, почивка и т.н.). 
*Режим Консиерж – управление на разрешението за достъпа. Блокиращ ключ, разрешава или забранява отварянето на вратата за всички останали записани ключове, Режим Консиерж е удобен в случаите, когато е необходимо да се изпълни условие, при което не трябва да се влиза в помещението, ако там не присъства отговорно лице (собственик на блокиращия ключ).
Модел Matrix II K
Приложение Продукта е събрало в себе си възможностите на контролер и картов четец в един корпус. Модел Matrix-IIk е изключително подходящ за случаите, когато не е необходимо да се монтира контролер отделно от четец. Предназначен за управление на електромагнитни и електромеханични брави. 
Matrix-IIk  позволява да се свърже следното оборудване: 
•1• Датчик за отворена врата 
•2• Захранващ блок 
•3• бутон за изход 
•4• Външен светодиод 
•5• електромагнитна/електромеханична брава 
•6• Външен зумер 
•7• четец Matrix-II 

Монтажна схема на свързване в формат PDF 
"Вход" 
с електромагнитна брава 
с електромеханична брава 

"Офис" 
с електромагнитна брава 

Свързване на Matrix IIK 


Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Вграден четец / Ниска цена / Защита от неправилно свързване / Влаго и прахо защитен корпус / Избор на вид на брава / Режим ACCEPT* / Режим TRIGGER* / Режим Консиерж* / Бърз монтаж и свързване
Цена в символи 77,79 лв
112,43 лв

Тех. характеристики Захранване: 8-18V DC 
Консумация на ток: 20 mA 
Количество свързани четци: 2бр. 
Тип (протокол) за свързаните четци: Dallas Touch Memory 
Изходи МДП транзистор: 1бр. 
Комутацията на ток:  5А 
Брой ключове/карти(max): 2024бр. 
Брой запомнящи се събития: 2048бр. 
Протокол за връзка:  RS485 
Скорост на връзката: 19200 бит/с / 57600 бит/с 
Максимална дължина на линията: 1200м 
Работна температура: -40°С до +50°С (с изключение на батерията) 
Размер(mm): 65х65х18 

Режими на работа:

*Режим ACCEPT- позволява възстановяване на базата данни с ключовете. При активиран режим ACCEPT, контролерът разрешава достъп  на всички поднесени ключове и при това нанася тяхното ID в своята памет. Също така, работейки няколко дена в режим  ACCEPT,  контролерът формира нова база данни на ключовете. 
*Режим Блокировка - управление на разрешаването на достъпа. Блокиращ ключ, разрешава или забранява отварянето на вратата за всички останали записани ключове. Режим Блокировка е удобен в случаи, когато е необходимо да се изпълни условие, при което не трябва да се влиза в помещение, ако там го няма отговорното лице (собственик на блокиращия ключ).  
Видео инструкция. Обновяване на фърмуера за получаване на нови функции във версия  "2703" в това число и за режим "Блокировка". 

Различни версии на фърмуер за Z5R-Net могат да бъдат намерени тук.

Модел Z-5R Net
Видео

Приложение Предназначен за работа при мрежови и автономни системи за контрол на достъпа. Лесна инсталация и поддръжка, идеален за управлението електромагнитни и електрически брави. За управление на турникет е необходимо да се използват 2бр. Z5R Net. При свързване на контролера към компютъра, се препоръчва да се използва програмен продукт (избор на програмен продукт). 
Контролер  Z-5R Net позволява да се свърже следното оборудване: 
•1• конвертор Z-397 Guard 
•2• четец Matrix-II 
•3• бутон за изход 
-мрежови контролер 
-електромагнитна/електромеханична брава 
-външен зумер 
-външен светодиод 
-датчик за отваряне на вратата 

Монтажна схема на свързване в формат PDF, „отчет на работното време“ 
с електромагнитна брава 
с електрическа брава 

Видео инструкция. 
Структура на системата за контрол на достъп. Варианти за свързване на конвертори към системата. 

Приложение на Z-5R Net 
Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Ниска цена
Бърз монтаж и свързване
Автономен и мрежови режим на работа
Свързване по Ethernet/IP
Защита от неправилно свързване
Избор на вид на бравата
*Режим ACCEPT
*Режим Блокировка
*Избор на програмен продукт ->
from 50,08 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Четене RFID карти по стандарт:  HID ProxCard II, EM Marine
Диапазон на четене: 6-14 cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  50mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука
Работна температура (в помещението): -40°С до +50°С
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: светло-сив, черен, тъмно-сив металик
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Размер(mm): 85х44х18
Модел Matrix II EH
Приложение Предназначен за работа в мрежови и автономни системи за сигурност и контрол на достъпа.

Matrix-II EH
Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Едновременна поддръжка на два протокола (EM Marine, HID ) / Привлекателен външен вид / Влаго и прахо защитен корпус / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи
Цена в символи 50,08 лв
from 91,68 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Четене RFID карти по стандарт: EM Marine, Temic (T5557)
Диапазон на четене: 6-14 cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток: 50mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука
Работна температура (в помещението): -40°С до +50°С
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: светло-сив, черен, тъмно-сив металик
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Размер(mm): 85х44х18
Модел Matrix II ET - Антиклон
Приложение Предназначен за работа в мрежови и автономни системи за сигурност и контрол на достъпа.
Основна особеност на четеца се явява защитата с негова помощ от карти-клонинги EM-Marine.
При поднасяне към него карти Temic(T5557), на които е копиран номер на карта EM-Marine, четецът предава в контролера номера на самата карта Temic, а не клонирания номер EM-Marine. Това позволява изключването на възможността на преминаването по дублирани карти.
В същото време не изключва възможността за използване на карти Temic в системата по техните оригинални номера.

Свързване на Matrix II ET

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Защита от карти-клонинги EM-Marine / Едновременна поддръжка на два протокола (EM Marine,Temic -T5557) / Влаго и прахо защитен корпус / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи / Ниска цена
Цена в символи 91,68 лв

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Четене на RFID карти по стандарт:  HID ProxCard II, EM Marine
Диапазон на четене: 6-14 cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  50mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука
Работна температура: -40°С до +50°С
Материал на корпуса: орехово дърво
Цвят на корпуса: тъмен орех, светъл орех
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Размер(mm): 85х44х18
Модел Matrix IV Wood
Приложение Корпусът на четеца Matrix Wood е изработен от орехово дърво. В здравината на корпуса  не следва да се съмняваме, т.к. от същият материал се изработват приклади за огнестрелно оръжие. А приятната форма и натуралното дърво  биха и изглеждали  доста добре до дървената врата на всяко едно помещение или върху турникет.
Основната особеност на продукта се явява възможността за нанасяне на логото на клиента върху корпуса на Matrix Wood с тираж от 1бр. с помощта на лазерно гравиране. Лазерното гравиране върху дърво, много малко се отличава от може би познатата ви от детството пирография върху дърво. Според изискванията на клиента цвета на гравировката може да варира от бледожълто до кафяво и даже черно. Стойността на гравировката може да се колебае от 1.5 до 10 лв. за брой в зависимост от тиража и размера на логото.
За нанасянето на лого върху корпуса на Matrix Wood е необходимо само, да изпишете думите „лазерна гравировка дърво“ в някоя интернет търсачка.
Да намерите най-близкото до Вас място, където се извършва лазерно гравиране, да занесете там логото в електронен формат. И след около 10 минути работа, Вашето лого ще украсява корпуса на Matrix Wood.

Matrix IV Wood

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Лесен способ за нанасяне на логото на клиента върху корпуса / Корпус от солидно орехово дърво / Едновременна поддръжка на два протокола (EM Marine, HID ) / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи
from 57,87 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Четене RFID карти по стандарт:  HID ProxCard II, EM Marine
Диапазон на четене: 6-14 cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  50mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука
Работна температура (в помещението): -40°С до +50°С
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: тъмно-сив металик, ярка перла
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Скорост на предаване на данните: 400bit-4Kbit в секунда
Размер(mm): 115х45х22
Модел MATRIX III EH
Приложение Предназначен за работа с мрежови и автономни системи за сигурност и контрол на достъпа.

MATRIX III EH

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Едновременна поддръжка на два протокола (EM Marine, HID ) / Елегантен корпус / Скрит монтаж / Влаго и прахо защитен корпус / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи
Цена в символи 57,87 лв
24,87 лв

Тех. характеристики Тип на микросхемата : Mifare compatible, стандарт ISO14443А
Работна честота: 13,56 Mhz
Подходящи само за оборудване на IronLogic
Модел Карта на обекта Ironlogic
Приложение Картата на „Обекта IronLogic“ се предлага към нашето "Готовото решение" - „Технология IronLogic-Защитен“.
Карта на „Обекта IronLogic“- това е комплект от карта и ключодържател (основна и резервна), с записан в тях идентични комплекти ключове А и B за Mifare, които са необходими за програмирането на четец CP-Z2MF и карти за „Преминаване“ за обекта (с помощта на Z2 USB MF със специален фърмуер).
За всеки обект е необходимо да се придобие отделен комплект Карти на „Обекта IronLogic“.
Без карти на „Обекта IronLogic“ е невъзможно да се добавят в системата четци и нови карти за „Преминаване“. Именно това осигурява защитата на обекта от използването на неоторизирани карти и оборудване.

Внимание! Картата на „Обекта IronLogic“ съдържа информацията за защитеността на Вашия обект.  Необходимо е да се спазват специални условия за съхраняване и достъп до картата!

Комплекта включва:
- карта 05M- 1бр.
- ключодържател 07M- 2бр.
- опаковка от алуминиево фолио в хартиен плик
Основни характеристики Съдържа комплект от ключове A и B за решение „Технология IronLogic-Защитен“
Съхраняване на информацията на няколко карти в комплекта
Невъзможност да се направи копие
При загуба възстановяването е невъзможно
Физически носител на информация за защитеността на обекта
Нет в наличии

Тех. характеристики Настройка и четене на отчетите през браузъра
Поддръжка до 64 контролера за един конвертор Z397 Web
Възможност за управление и контрол от всяка точка на света, чрез мобилни устройства (iPad, iPhone, Android)
Защитена връзка
Възможност за централизирано управление на няколко обекта независимо от тяхното разположение
Услугата е безплатна при малък брой контролери
Минимални разходи за оборудване
24-часово събиране на информацията от контролерите
Протокола на работа– http – не изисква допълнителни настройки за proxy и firewall

Стойност на лицензите:
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 10 карти = безплатна
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 50 карти = 91.73 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 100 карти = 140.65 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 250 карти = 305.76 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 500 карти = 642.10 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 750 карти = 963.14 лв
GuardSaas (Cloud) 2 контролера + 1000 карти = 1,284.19 лв
GuardSaas (Cloud) 5 контролера + 100 карти = 305.76 лв
GuardSaas (Cloud) 5 контролера + 1000 карти = 1,482.94 лв
GuardSaas (Cloud) 10 контролера + 250 карти = 840.84 лв
GuardSaas (Cloud) 10 контролера + 1000 карти = 1,834.56 лв
GuardSaas + 1000 кредита = 382.20 лв
GuardSaas + 500 кредита = 1,528.80 лв

Техническа поддръжка:


телефон: +359 (2) 491-35-54, +359 (52) 91-98-30
Email: info@guardsaas.com 
Skype: guard.saas 
Адрес на сайта за преадресация на конвертор Z397 WEB към услугата http://www.GuardSaaS.com тука --> http://hw.rfenabled.com/


Модел www.GuardSaas.com
Приложение Системата за контрол на достъпа и работното време GuardSaaS е предназначена за отчет на времето на пристигане, заминаване и преместване на служителите в течението на работния ден. Освен това, системата осигурява контрол на преминаването през вратите, на които са монтирани контролери с брави. Системата работи като „Облачна“ услуга в Интернет и позволява да се мине без компютър, на който да е инсталирана Система за Контрол и Управление на Достъпа.

Това се осигурява по следния начин, на всеки служител се дават идентификационни RFID карти или ключодържатели (идентификатори). За вход във вътрешността или изход от помещението, всеки служител е длъжен да поднесе идентификатора към четеца, контролерът получава кода на картата и дава команда за разблокиране на бравата на вратата, ако е инсталиран. По такъв начин, се регистрира времето и посоката на преминаване на служителя.

Системата GuardSaaS позволява:
• Обслужване през Интернет на няколко обекта (с помощта на Z397 Web)
• съставяне на месечни, седмични и денонощни отчети за продължителността на фактическото местонахождение на работа
на служителите;
• идентифициране на нарушения на трудовата дисциплина.
• да се изобразява чрез графика, преместването на служителя по време на работния ден; 
• оперативно да се изобразява изменението в местоположението на служителя;
• блокиране картите на служител за зададен период, например, при неговото излизане в отпуск;
• с помощта на система от изскачащи прозорци информира за преместването на служителите.

Услугата е достъпна от следващия линк  http://www.GuardSaaS.com.

Услугата GuardSaas поддържа следното оборудване:

•1• Всяко едно устройство, чрез което е възможно да се осъществи връзка към Интернет с браузър
•2• конвертор Z-397 Web. Осигурява връзка на контролерите с услугата GuardSaaS.com
•3• мрежов контролер Guard-Net 
•4• мрежов контролер Z-5R Net ( Z-5R Net 8000 )
•5• мрежов контролер/четец Matrix-II Net 
•6• бутон за изход
•7• четци
•8• турникет или бариера
•9• брава
Облачна система GuardSaaS

Основни характеристики Вече изцяло на Български език
Централизирано управление
Ниски разходи за притежание
Безплатна при не повече от 2-ва контролера и 10 карти
Работа с няколко обекта през Интернет
Платформена независимост
Офлайн работа на системата
SMS уведомления
Ежедневни отчети по e-mail-а
Не е нужен сървър и системен администратор
Висока степен на сигурност
Автоматично архивиране
Отчет на работното време
Ясен, интуитивен интерфейс
Удобни начини за плащане на услугата
Подробно ръководство на потребителя
Цена в символи безплатно до 2 контролера + 10 карти
271,68 лв

Тех. характеристики - Работна честота: 125kHz, 433 MHz
- Четене на карти по стандарт:  EM Marine, HID Prox II, Temic (диапазон на четене/запис на карти: 2-5 cm)
- Записване на номера в карти по стандарт: Temic
- Четене на радио ключове Keeloq 433 МHz - il-99/100 (диапазон на четене 10м)
- Четене на ключове ТМ DS1990A и четене/запис на ключ ТМ DS1996L (програма Base Z-5R)
- Захранване: USB
- Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод
- Работна температура:  0°С до +50°С
- Материал на корпуса: ABS пластмаса
- Цвят на корпуса: матово черен
- Изходен интерфейс: USB
- Размер(mm): 110х80х24

Адаптер Z-2 USB EHR работи със следните продукти:
      ● контролер Z-5R
      ● контролер Z-5R/5000
      ● контролер Matrix II-K
      ● брава Z-7 EHT
      ● брава Z-8 EHT


Комплекта включва:

Адаптер Z-2 EHR
CD с драйвери и програмни продукти: Base Z-5R, PlaseCard, CopyCard
Кабел за свързване към контролер
Ключ DS1996L 

Драйвери за Адаптер Z-2 EHR могат да бъдат изтеглени от тук.
Различни версии на фърмуер за Адаптер Z-2 EHR могат да бъдат намерени тук


Модел Z-2 USB EHR
Приложение Адаптер Z-2 USB EHR е предназначен за четене и предаване в компютъра серийните номера на всички популярни стандарти на идентификатори използвани в Системите за Контрол и Управление на Достъпа до днешен ден:  iButton, EM Marin, HID PROX II, Temic и транмитер Keeloq. Съвместимостта на адаптера с голяма част от програмните продукти, позволява с едно устройство да се разрешават  разнообразни задачи.
Например, съвместимостта с ПП Base Z5R позволява да се създават, изтриват и редактират бази данни на ключове в PC, и по-нататък те да бъдат пренесени в/от паметта на контролера. Преносът на базите данни може да се осъществи по два начина:
1) С помощта транспортен ключ DS1996L (наличие на контактор).
2) С помощта на кабел през конектора на контролера.
С помощта на ПП PlaceCard позволява да се извеждат серийните номера на идентификаторите в местоположението на курсора в стандартен и потребителски формат. Програмата осигурява няколко варианта за преобразуване на номерата с цел съвместимост с различни системи. Също така има възможност и за създаване на собствени варианти на преобразуване.
За продукта е достъпен  комплект на разработчика SDK-Readers, позволяващ бързо да се усвои работата с продукта.

Схема на приложението на Адаптер Z-2 EHR

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Работа с идентификатори iButton, EM Marin, HID Prox II, Temic
Четене на дистанционни управления по стандарт Keeloq 433MHz (IL-99 и IL-100)
Работа в състава на ПП: Base Z5R, PlaceCard, CopyCard, Guard Comander, Guard Light, Страж, Бастион, Gate Server Terminal
118,73 лв

Тех. характеристики Работна честота: 13.56 MHz
Четене на RFID карти по стандарт: MIFARE (само четене)
Диапазон на четене: 3-6 cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  50mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука (управление по земя, управление по +5, +12V)
Функция за синхронизиране на работата при свързването на два четящи устройства
Работна температура: -40°С до +50°С
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: тъмно-сив металик, ярка перла
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Скорост на предаване на данните: 400bit-4Kbit в секунда
Размер(mm): 115х45х22

Модел Matrix III MF
Приложение Предназначен за работа с мрежови и автономни системи за сигурност и контрол на достъпа в качеството си на четец на карти по стандарт MIFARE.

Matrix III MF

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Елегантен корпус
Скрит монтаж
Влаго и прахо защитен корпус
Бърз монтаж и свързване
Интеграция в мрежови и автономни системи
from 94,42 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 13.56 MHz
Четене на RFID карти по стандарт: Mifare
Диапазон на четене: 3-6 cm
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  50mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука
Работна температура (в помещението): -40°С до +50°С
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: светло-сив, черен, тъмно-сив металик
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Размер(mm): 85х44х18
Криптографски (шифровални) функции няма
Модел Matrix II MF
Приложение Предназначен за изграждането на защитени системи за контрол и управление на достъпа. Четецът чете само идентификационния номер на картата. По такъв начин за изграждането на система могат да се използват, например: карти за метрото, социални карти и т.н.

Matrix II MF
Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Поддръжка на тагове по стандарт Mifare / Привлекателен външен вид / Влаго и прахо защитен корпус / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи / Ниска цена
Цена в символи 94,42 лв
from 128,81 лв for 1 pcs.

Тех. характеристики Работна честота: 125kHz
Четене RFID карти по стандарт:  EM Marine
Диапазон на четене: до 30 см в зависимост от вида на картата
Захранване: 8-18V DC
Консумация на ток:  90mA(max)
Звукова/светлина индикация: сигнал на зумера, двуцветен светодиод 
Външно управление на светодиода и звука
Работна температура (в помещението): -40°С до +50°С
Материал на корпуса: ABS пластмаса
Цвят на корпуса: тъмно-сив металик, ярка перла
Изходен интерфейс: Wiegand 26, Dallas Touch Memory (емулация DS1990A)
Максимална дължина на линията от четеца до контролера:
  - в режим DS1990A, не повече от 15м
  - в режим Wiegand, не повече от 100м
Размер(mm): 115х45х22
Модел MATRIX III E+
Приложение Предназначен за работа с мрежови и автономни системи за сигурност и контрол на достъпа. За максимален диапазон на четене, препоръчваме използването на карти ЕМ-Marine 05 ELR.

MATRIX III E+

Гаранция 24 месеца
Основни характеристики Разширен диапазон на четене до 30 см / Елегантен корпус / Скрит монтаж / Влаго и прахо защитен корпус / Бърз монтаж и свързване / Интеграция в мрежови и автономни системи
Цена в символи 128,81 лв
Top Sellers:
No products.

Блог

всички новини
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.

АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД се явява официален дистрибутор на търговската марка Iron Logic – един от водещите световни производители на оборудване за контрол на достъпа.
Компанията Iron Logic ще представи на Вашето внимание своите нови и топ продукти...

26.02.2015

Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп
Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп

При инсталацията на мрежова система за контрол на достъп съществува цяла редица от често срещани монтажни грешки, следствие от които са непланираните работи по тяхното отстраняване и забавянето на пускането в експлоатация на обекта. Съветите...

07.11.2014

Вход для
клиентов

Login:


Password:Register
Forgot password?