АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ
Телефони: +359 2 4373142
                     +359 52 940336

Система за контрол на достъпа.
Ръководтво за технология IronLogic- Защитен
Ръководтво


Технология „IronLogic-Защитен“ е предназначена за защита на обектите от карти-„клонинги“. 
Прилага се в истемите за контрол на достъпа, поддържащи протокол Wiegand 26 или Dallas Touch Memory (iButton).
Състав:
- Четец CP-Z2 MF
- настолен четец Z-2 USB-MF  (на четец Z-2 USB MF трябва да се инсталира нов фърмуер "IronLogicUM_1").
картите от комплекта „Обект Ironlogic“, притежават секретни кодове за криптиране на четеца и картите за Преминаване.
- RFID карти/ключодържатели/гривни IL-06MIL-07MIL-10M – за инициализиране на карти за Преминаване.

Основен елемент на системата се явява четец CP-Z2MF, който може да работи в режим „Защитен-Антиклон“.
В този режим четецът работи само с карти за Преминаване, инициализирани с помощта на настолен четец Z-2 USB-MF .

За картите за Преминаване и четеца се определя единен секретен код, съхраняващ се в картите от комплекта „Обект Ironlogic“. Даденият код се записва  в четеца с помощта на карта от комплекта „Обект Ironlogic“, а в карта за Преминаване с помощта на четец Z-2 USB-MF.
Без да притежавате карта на „Обекта IronLogic“, ще бъде невъзможно да се добавят в системата четци и нови Карти за преминаване. Именно това осигурява защитата на обекта от използването на несанкционирани карти и оборудване.
Особеност на системата:
- създаване на карти за преминаване с помощта на Z-2 USB-MF не се изисква програмен продукт (необходимо е да се свърже захранване по USB кабел към персонален компютър).

„Обект“ – една или няколко точки на преминаване, на които е инсталиран четец CP-Z2MF и се  прилагат карти за Преминаване с еднакъв секретен код за четци и карти.
Карта за „Преминаване –  RFID карта/ключодържател/гривна за достъп с записан в тях секретен код.
Карта на „Обекта IronLogic – това е комплект от две карти (основна и резервна) с записан в тях секретен код, който е необходим за програмирането на четец CP-Z2MF и карта за Преминаване за обекта. За всеки обект е необходимо да се придобие отделен комплект Карти на „Обекта IronLogic“.
Без карта на „Обекта IronLogic“ е невъзможно да се добавят в системата нови Карти за преминаване. Именно това осигурява защита на обекта от използването на неоторизирани карти и оборудване.

Внимание! Картата на „Обекта IronLogic“ съдържа информацията за защитеността на Вашия обект.  Необходимо е да спазват специални условия за съхраняване и достъп до картата!

Общ план на действие при инсталация.
Задължително трябва да се активира картата на Обекта IronLogic, за последваща работа с нея.
За целта:
- инсталирайте на Z-2 USB MF новият фърмуер "IronLogicUM_1"
- поднесете карта на Обекта към Z-2 USB MF (при подаване на захранване светодиодът на Z-2 USB MF мига в червено. При поднасянето на Карта на „Обекта IronLogic“ светва с непрекъснато червено. Картата на Обекта IronLogic е активирана).

Запис на секретния код в четец, включен в режим „Защитен“.
Записът на секретния код в четеца се извършва с помощта на Карта на „Обекта IronLogic“.
За запис на ключ в четец CP-Z2MF и включване на режим „Защитен“ е необходимо:
- да изключите захранването на четеца
- да свържете жълтия и зеления проводник
- да включете захранването на четеца, светодиодът свети с червен цвят
- да поднесете карта на „Обекта IronLogic“ към четеца
- светодиодът мига 2-ва пъти с пауза,  по-нататък светодиодът светва постоянно в червен цвят (Кодът е записан в четеца)
- ако четецът вече се намира в режим „Защитен“ и се прави повторен опит за задаване на даденият режим на четеца, то светодиодът учестено премигва няколко пъти
- Изключете захранването на четеца
- отделете един от друг жълтия и зеления проводник.
- Свържете четеца към контролера съгласно схемата за свързване в ръководството на четеца.
За включване на режим „Отворен“ е необходимо:
- да изключите захранването,
- да откачите проводниците от контролера  (ако е направено такова свързване)
- да съедините помежду си жълтия и белия проводник,
- да подадете захранване към четеца 
- да поднесете към четеца карта на „Обекта IronLogic“  (същата карта с помощта, на която се задава режим  „Защитен“ за дадения четец)
- светодиодът мига 2-ва пъти с пауза, по-нататък светва непрекъснато червеният светодиод  (четецът е приведен в режим „Отворен“).
- ако четецът вече се намира в режим „Отворен“ и се прави повторен опит за задаване на дадения режим на четеца, то светодиодът учестено премигва няколко пъти
- изключете захранването.
- отделете един от друг жълтия и белия проводник
- сглобете схемата за свързване към контролера.

Инициализация на Картите за Преминаване.
За създаването на карта за Преминаване е необходим настолен четец Z-2 USB-MF (с инсталиран фърмуер "IronLogicUM_1") и Карта на „Обекта IronLogic“ .
Задължително е необходимо да се използва същата карта на „Обекта IronLogic“, която е била използвана за записването на секретния ключ в четеца.
Z-2 USB-MF работи без програмен продукт, необходимо е само свързване на захранване по USB кабел към персонален компютър.
Последователност за създаването на карти за Преминаване:
Два етапа:
1) Записване на секретният код в Z-2 USB-MF.
При подаване на захранване светодиодът Z-2 USB-MF мига в червено. При поднасяне на Картата на „Обекта IronLogic“ светва в непрекъснато червено, сигнализирайки за това, че кодът е записан в Z-2 USB-MF и той е готов за създаване карти за Преминаване.
При откачане на Z-2 USB-MF от захранването по USB, секретният код не се запазва в паметта.
2) Създаване на карти за Преминаване.
При поднасянето на RFID карта/ключодържател светодиодът светва в зелено, което сигнализира за това, че кодът е записан в картата за Преминаване и тя е готова.
Ако при поднасянето на карта светва жълт светодиод, то това означава, че по някаква причина картата не може да бъде инициализирана.

Работа.
Четец Z-2 USB-MF има един светлинен индикатор с червен цвят. Редът на индикация на светодиода се задава чрез проводника за определяне на индикациите (проводникът с жълт цвят, погледнете в ръководството на четеца). 
При работа в режим Отворен, индикаторът започва да мига след прочитането на RFID кар-та/ключодържател/гривна и четецът предава ID-номера към контролера.
При работа в режим Защитен-Антиклон, индикаторът започва да мига само при поднасянето на карти за Преминаване, инициализирани за дадения Обект и предава ID-номера на картата за Преминаване.

Нет в наличии

Тех. характеристики
Състав на системата:
- Четец CP-Z2 MF
- настолен четец Z-2 USB-MF  (на четец Z-2 USB MF трябва да се инсталира нов фърмуер "IronLogicUM_1").
- RFID карти/ключодържатели/гривни IL-06MIL-07MIL-10M

Видео
Top Sellers:
No products.

Блог

всички новини
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.

АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД се явява официален дистрибутор на търговската марка Iron Logic – един от водещите световни производители на оборудване за контрол на достъпа.
Компанията Iron Logic ще представи на Вашето внимание своите нови и топ продукти...

26.02.2015

Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп
Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп

При инсталацията на мрежова система за контрол на достъп съществува цяла редица от често срещани монтажни грешки, следствие от които са непланираните работи по тяхното отстраняване и забавянето на пускането в експлоатация на обекта. Съветите...

07.11.2014

Вход для
клиентов

Login:


Password:Register
Forgot password?