АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ
Телефони: +359 2 4373142
                     +359 52 940336

„Облачни“ услуги за контрол на достъпа и работното време

31.03.2014
Облачни услуги за СКУД:
тенденция, превърнала се в реалност

През последните няколко години се появиха множество статии и мнения за приложението на облачните услуги в системите за контрол и управление на достъпа (СКУД). Специалистите се разделят на два лагера по този въпрос: първите – новатори, които са готови да облекчат живота на инсталаторите и клиентите с помощта на новата технология; вторите – консерватори, които и до ден днешен смятат, че прекарването на допълнителни мрежи и наличието на компютри е необходима мярка. Въпреки това, всички дебати се отнасят само за потенциални облачни решения относно СКУД. Сега вече можем да разгледаме и реалните решения, които се появиха в последните няколко месеца. Само че, ако уважаемият читател очаква от тази статия гръмки изявления или разтърсващи новини, то бързам да го разочаровам – авторът единствено се опитва да се ориентира, доколко могат да бъдат полезни облачните услуги в сферата на СКУД за инсталатори и клиенти.

ДА ИЗЯСНИМ ПОНЯТИЯТА
получавайки възможността да четеи пише електронни писма. При това писмата, изпратени или получени по електронната поща, се съхраняват на отдалечения сървър, а не на компютъра на потребителя.
И преди да започнем с разсъжденията за достойнствата на новопоявилото се решение в СКУД, да опитаме да си изясним, що за „животно“ е това, облачната услуга. Тука веднага следва да отбележим, че облачни услуги – това всъщност е популярното име, официално название на решението, което всъщност се нарича - SaaS (software as a service – програмния продукт като услуга). И ако се опитаме да изясним това понятие, то облачните услуги могат да се опишат като бизнес-модел, при който доставчикът разработва програма, предоставяйки на потребителя достъп към нея през Интернет. По същество веригата на взаимодействие доставчик-потребител изглежда по следния начин: разработчикът инсталира своя програма във вид на уеб-приложение (сайт), на отдалечен сървър, потребителя влиза чрез своето потребителско име и парола на сайта и започва да използва неговата функционалност. Един от най-ярките примери за облачни услуги, с които се е сблъсквал почти всеки човек, се явява електронната поща, когато потребителят влиза на определен сайт чрез своето потребителско име и парола, получавайки възможността да чете и пише електронни писма. При това писмата, изпратени или получени по електронната поща, се съхраняват на отдалечения сървър, а не на компютъра на потребителя.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЩЕ ОЦЕНЯТ
Следвайки традициите на авторите, които вече са писали за SaaS, след разкриване на понятието, нека да откроим преимуществата на облачните услуги за крайните купувачи (потребители). Също така ще се опитаме да преведем примери с помощта, на които ще демонстрираме, как преимуществата на облачните услуги могат да повлияят на използването на  СКУД. Още веднъж ще подчертаем, че облачните услуги – са програма, инсталирана на отдалечен сървър и съответно всички данни постъпващи в нея също се пазят на отдалечения сървър, а не на компютъра на потребителя. Тъкмо с това се обуславят и преимуществата на описаните решения.
Първо, при прилагане на облачни услуги отпада необходимостта от инсталация на програмен продукт за СКУД на персоналния компютър. Като пример за даденото преимущество може да послужи ситуация, в която достъп към управлението на програма за СКУД и/или преглед на данните постъпващи в нея, имат няколко служителя с персонален компютър на работното място. Но използвайки облачните услуги, програмата не е необходимо да се инсталира на всички компютри, от които е възможно управление  и/или преглед на данни в СКУД – тя вече е инсталирана на отдалечения сървър. За разрешение/забрана на достъпа в помещенията или контрол на трудовата дисциплина за потребителя е достатъчно само да се свърже към Интернет.
На второ място, при използване на облачните услуги поддръжката на сървъра, на който е инсталирана програмата, влиза в цената за използване на услугата. Също така инсталацията на необходимите обновления и допълнения са изцяло за сметка на разработчика. Именно поради това дейността по инсталацията на обновления за програмното осигуряване на СКУД е премахната изцяло като работна задача от страна на потребителя.
На трето място, облачните услуги притежават платформена независимост, тоест възможност за работа със СКУД независимо от вида на операционната система, инсталирана на използвания компютър. Програмните продукти за СКУД, като правило се пишат за операционна система Windows и за потребителите предпочитащи алтернативни системи, е по сложно да се възползват от предложените програми – за разрешаването на дадения проблем е необходимо да се инсталира виртуална машина, което изисква по-високи компютърни умения от тези на средния потребител. А тъй като при използването на облачни услуги достъпа към информацията  в СКУД  се осъществява с помощта на Интернет, то на потребителите не им се налага да се замислят за съвместимостта на програмни продукти и операционна  система. Това преимущество на облачните услуги оценяват фирмите, които работят с продуктите на „Apple” или предпочитат да използват операционна система „Linux”. И разбира се платформената независимост на облачните услуги позволява да се управлява СКУД и да се произвежда контрол над трудовата дисциплина не само от стационарен компютър или ноутбук, но и от таблет или смартфон.
На четвърто място, при използването на облачни услуги свързване към Интернет е необходимо за потребителя само по време на промяна на настройките. Тоест независимо от това, дали програмата се използва в дадения момент, информацията от всички обекти пристига на отдалечения сървър автоматично след всяко свършено действие. Благодарение на това, даже и ако потребителят не е ползвал услугата, например в продължение на месец, той въпреки това ще може да получи пълна и достоверна информация за преждевременните пристигания и заминавания, закъснения и количеството време проведено от служителите на работното място. При използването на програми с алтернативни облачни услуги, информацията за СКУД пристига на компютрите на потребителите само тогава, когато самата програма е включена на компютъра. Тоест, ако потребителят за известно време не включва програмата или не ползва компютъра, на който е инсталирана програмата, са възможни загуби на данни, които СКУД физически не е успяла да събере в своята памет. И като следствие отсъства възможността за преглед на всички събития и съставяне на отчети. Потребителят разбира се има друг вариант за осигуряване на непрекъснато получаване на информация за СКУД – инсталацията на собствен сървър в офиса. Само, че ако организацията до момента на инсталацията на СКУД не е имала сървър и не е планирала неговото придобиване и поддръжка, дадения вариант за поддръжка на СКУД ще и излезе доста скъпо удоволствие.
И така авторът изтъкна уникалните преимущества на облачните услуги, които, в това число, могат да облекчат работата със СКУД. Само, че както вече беше отбелязано, облачните решения се отнасят към IP-технологиите, предаващи информация с помощта на Интернет. Въпреки, че с характеристики на IP-технологиите  притежават на само облачните услуги, за да се види напълно картината на възможностите при използване на разглежданите решения, си струва също така да се отделят и преимуществата на IP-технологията.
На първо място, следва да се отбележи, че за използването на IP-технологията не е нужно специално да се инсталира на обекта стационарен компютър за работа със СКУД. Дадената характеристика на IP-технологията може да бъде полезна в ситуация, когато фирмата има производствено задание или склад, на който не е предвидена работа с компютър. Използвайки IP-технологията за фирмата не е необходимо специално за СКУД да инсталира на своите обекти компютри и да назначава човек, отговорен за обслужването им.
IP-технологиите дават възможност за централизирано управление на СКУД в няколко обекта. Тоест информацията от всички обекти, на които е инсталиран СКУД, пристига в една единна система и влизайки в програмата, потребителят има възможност да провери трудовата дисциплина по всички налични обекти, също така да раз-решава/забранява достъп за конкретно избран обект. Дадената характеристика на IP-технологията ще оценят притежателите и управляващите на различни  мрежи за търговия на дребно, когато бидейки в централния си офис те ще могат, да видят информацията за трудовата дисциплина на своите служители в отдалечени обекти или даже в други държави. Централизацията на информацията дава възможност на служителите от различни градове и даже страни да работят в една мрежа, наемайки само една облачна услуга. Тоест не е нужно да придобиват програмни продукти за всички филиали, да създават няколко бази данни за различните обекти – цялата информация се съхранява на едно място. Всеки филиал може да има достъп към СКУД и самостоятелно да създава карти за преминаване, разрешава/забранява на достъпа към обекта.
И най-накрая, последния момент, който си струва да разгледаме при използването на IP-технологията – това е възможността да се управлява или преглежда информацията в СКУД от всяка точка на света. Потребителят не е необходимо да се намира в обекта, например, за да се блокира достъпа на един или друг служител. Всички действия със СКУД могат да бъдат извършени по време на командировка, от дома, всъщност откъдето и да е.

Продължение


Назад към списъка

Блог

всички новини
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.
Компанията АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД кани всички специалисти в сферата на сигурността да посетят експозицията ѝ на изложението „Security Expo Sofia 2015“.

АЙРЪН ЛОДЖИК ЕООД се явява официален дистрибутор на търговската марка Iron Logic – един от водещите световни производители на оборудване за контрол на достъпа.
Компанията Iron Logic ще представи на Вашето внимание своите нови и топ продукти...

26.02.2015

Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп
Съвети при инсталацията на система за контрол на достъп

При инсталацията на мрежова система за контрол на достъп съществува цяла редица от често срещани монтажни грешки, следствие от които са непланираните работи по тяхното отстраняване и забавянето на пускането в експлоатация на обекта. Съветите...

07.11.2014

Вход для
клиентов

Login:


Password:Register
Forgot password?